LJETNA KLAVIRSKA ŠKOLA - 2021.

Prijava - Kotizacija - Školarina - Pasivno sudjelovanje


 

Karlovac ljetna klavirska škola održati će se u Glazbenoj školi Karlovac od 10. do 15. srpnja 2021. godine. Predavanja započinju 10. srpnja u jutarnjim satima, a završni koncert planiran je za 15. srpanj u 19:00 sati.

Poslijednji rok za prijave je 1. lipanj 2021. godine, no prijave su većinom poslane do 15. svibnja. Kompletna prijava mora sadržavati:

Kotizacija za aktivne učesnike ljetne škole:

Cijena školarine za jedan nastavni sat:

3 privatna/individualna sata su optimalna. Dodatni sat je 130 Eura. U sučaju da učesnik želi rezervirati više od 6 sati, cijena školarine biti će dogovorena individualno (ovisno o konačnom broju sati). Svaki učesnik ima mogučnost odabrati pedagoga(e) po svom osobnom izboru, ovisno o dostupnosti željenog pedagoga. Svaki sat je u trajanju od 50 minuta. Dodatni satovi su moguči no moraju biti zatraženi prije početka festivala (u određenim situacijama dodatni satovi mogu biti dogovoreni tijekom festivala).

VAŽNO: Satovi sa pedagogom/ima biti će rezervirani tek nakon što je uplačena kotizacija. Poslana prijava sama po sebi ne garantira aktivno učestvovanje na festivalu.

U slučaju da prijavljeni učesnik u međuvremenu odluči otkazati sudjelovanje na festivalu, uplačena kotizacija biti će vračena samo u slučaju ako je organizator festivala o tome obaviješten najkasnije do 10. lipnja 2021. godine (obavijest mora biti poslana na e-mail: karlovacpianofestival@gmail.com).

Školarina mora biti uplačena najkasnije do 30. lipnja 2021. (molimo izvršiti uplate putem dolje navedenog bankovnog računa). Ako školarina nije uplačena do gore navedenog roka, rezervirani satovi mogu biti otkazani te ponuđeni drugim zainteresiranim kandidatima. Ovisno o prethodno usaglašenom dogovoru, svaki pedagog je u mogučnosti ponuditi dodatan popust na svoja predavanja. Školarina ne uključuje troškove smještaja i obroka.

Glasovirske sobe za vježbanje biti će omogučene svim aktivnim učesnicima. Svaki učesnik imati će rezervirano najmanje 3 sata svaki dan. Dodatno vrijeme za vježbanje biti će dostupno, no funkcionirati će po principu međusobnog dogovora. Glazbena škola Karlovac opremljena je relativno novim Kawai i Yamaha glasovirima.

 

KLAVIRSKO NATJECANJE

Kotizacija za učesnike/pijaniste koji planiraju sudjelovati na natjecanju:

Učesnici koji se planiraju prijaviti na OBOJE ljetnu školu + natjecanje moraju uplatiti natjecatljsku kotizaciju neovisno o uplati kotizacije za ljetnu školu.

Za prijavu na Međunarodno Klavirsko Natjecanje je isto tako potreban natjecateljski prijavni formular, Internet video link, novija fotografija, itd. Za sve ostale informacije o prijavi te odrednicama klavirskog natjecanja posjetite natjecanje stranicu.

 

PASIVNO SUDJELOVANJE

Individualni satovi te grupna stručna predavanja otvoreni su za sve zainteresirane. Za PASIVNE polaznike festivala cijena kotizacije je 400 kn (55 Eura). U slučaju da pasivni sudionik želi primiti službenu diplomu (potpisanu od strane pedagoga festivala) dužan je prisustvovati na 16 školskih satova (prisustvovanje na koncertima je također prihvatljivo). Ovaj edukacijski program predviđen je za 6.-7. srpanj 2021. Za više informacija o pasivnom sudjelovanju molimo kontaktirati vodstvo Glazbene škole Karlovac (tel: 047-615-161).

 

VOLONTERSTVO

Organizacijski tim Karlovac Piano Festivala toplo poziva sve ljubitelje klasične glazbe da se pridruže u logističkoj podršci. Više informacija o volonterstvu, te obrazac za prijavu dostupni su odmah niže.

- Dodatne informacije

- Obrazac za prijavu

 

 

PRIJAVNI FORMULAR - LJETNA KLAVIRSKA ŠKOLA

*prije uplate kotizacije molimo provjerite sa nama da li je pedagog vašeg odabira dostupan


(obavezna upisna polja su označena zvijezdicom*)

Spol

Muški Ženski

Da li u Hrvatsku putujete sa Vizom? *

Da Ne

Kotizacija uplačena? *

Da Ne

Planirate li učestvovati na Karlovac Međunarodnom Klavirskom Natjecanju? *

Da Ne Možda

Kako se za nas saznali?

- U slučaju da imate bilo kakvih problema sa slanjem prijavnjog formulara, molimo obratite nam se putem e-maila

 

- Podaci o uplati:

Ime i adresa nositelja računa: Glazbena škola Karlovac, Augusta Cesarca 3, 47000 Karlovac, Hrvatska

IBAN: HR1224000081190241348

BIC/SWIFT: KALCHR2X

Ime banke: Karlovačka Banka d.d. Karlovac, Hrvatska

 

Adresa banke: Ul. Ivana Gorana Kovačića 1, 47000, Karlovac, Croatia

Telefon banke: +385 47 417 525

OIB Glazbena škole Karlovac (ako zatreba): 31747259377

 

*U slučaju da imate bilo kakvih problema sa uplatom na gore navedeni račun, slobodno nam se obratiti putem e-maila ili naše kontakt stranice. Mi ćemo vam poslati alternativni bankovni račun ili podatke za uplatu preko Paypala.